Πλαίσιο Διαβούλευσης ΟΧΕ
Ορεινού Όγκου Ταΰγετου

 

Η διαβούλευση με τους φορείς και τους πολίτες της Περιοχής Παρέμβασης αποτελεί μια πολύ ουσιαστική παράμετρο για την εκπόνηση και την υλοποίηση μιας επιτυχημένης στρατηγικής Ολοκληρωμένης Χωρικής Επένδυσης (ΟΧΕ). Οι διαδικασίες διαβούλευσης αποτελούν τμήμα της εκπόνησης του Σχεδίου Δράσης και βασίζονται στους Στόχους και τους Άξονες Προτεραιότητάς του.

chevron-circle-right διαβάστε περισσότερα