Ερωτηματολόγιο διαβούλευσης Στρατηγικής ΟΧΕ

  • Τρέχοντα Σελίδα 1
  • Σελίδα 2
  • Σελίδα 3
  • Σελίδα 4
  • Σελίδα 5
  • Ολοκλήρωση

Η παρούσα διαδικασία Διαβούλευσης αφορά στη συμβολή των πολιτών, δημόσιων και ιδιωτικών φορέων για την προετοιμασία της Στρατηγικής Ολοκληρωμένης Χωρικής Επένδυσης (ΟΧΕ) του Ορεινού Όγκου Ταϋγέτου.

Η «Ολοκληρωμένη Χωρική Επένδυση» (ΟΧΕ) αποτελεί χρηματοδοτικό και προγραμματικό εργαλείο υλοποίησης συνεκτικών αναπτυξιακών σχεδίων στο πλαίσιο του Περιφερειακού Προγράμματος «Πελοπόννησος» 2021- 2027.

Η Περιοχή Παρέμβασης στην οποία θα υλοποιηθεί η Στρατηγική ΟΧΕ περιλαμβάνει το κοινό όριο μεταξύ των Δήμων Σπάρτης και Καλαμάτας και τη ζώνη Natura Ταϋγέτου. Η περιοχή αποτελεί ουσιαστικά το ανατολικό τμήμα του Ταϋγέτου και τους ορεινούς και ημιορεινούς οικισμούς δυτικά της κοιλάδας του Ευρώτα, οι οποίοι ταυτόχρονα αποτελούν τις βασικές πύλες εισόδου στον κυρίως ορεινό όγκο.

Η διαβούλευση αποτελεί ένα κρίσιμο στάδιο για την εξαγωγή χρήσιμων συμπερασμάτων για τις ανάγκες, τα προβλήματα και τις προκλήσεις που καλείται να αντιμετωπίσει η περιοχή. Τα συμπεράσματα αυτά θα αξιοποιηθούν για τη χάραξη της καταλληλότερης Στρατηγικής για την περιοχή παρέμβασης, δηλαδή τον ορεινό όγκο Ταϋγέτου.

Με το παρόν ερωτηματολόγιο καλούνται κάτοικοι, φορείς, επιχειρήσεις, να καταθέσουν την συμβολή τους, σε μια σειρά από αναπτυξιακά ζητήματα, η οποία καθίσταται απαραίτητη και πολύτιμη για τη διαμόρφωση μιας ισχυρής εταιρικής σχέσης κατά το σχεδιασμό και την υλοποίηση της Στρατηγικής ΟΧΕ του Ορεινού Όγκου Ταϋγέτου.

Τονίζεται ότι η συμβολή στα ερωτήματα των συμμετεχόντων ΔΕΝ θα δημοσιοποιηθεί, θα αξιοποιηθεί ΜΟΝΟ για στατιστική επεξεργασία και την εξαγωγή συμπερασμάτων επί του συνόλου του δείγματος. Θα τηρηθούν όλοι οι όροι και οι αρχές εμπιστευτικότητας βάσει της σχετικής νομοθεσίας.

Η έρευνα δεν είναι δυνατόν να πραγματοποιηθεί χωρίς τη δική σας συμβολή. Σας παρακαλούμε να αφιερώσετε λίγο από το χρόνο σας στη συμπλήρωση του ερωτηματολογίου.

Στοιχεία επικοινωνίας
1. Γνωρίζετε τι είναι η Στρατηγική Ολοκληρωμένης Χωρικής Επένδυσης (ΟΧΕ) του Ορεινού Όγκου Ταϋγέτου;